Tobias Nässén (M)

Titel:
Vård- och valfrihetsregionråd /Regional Chair for Healthcare and Patient Choice
Postadress
Landstingshuset, Rotel VII, Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Tobias

Ansvarsområde

Vård- och valfrihetsregionråd med ansvar för valfrihets- och tillgänglighetsfrågor inom sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott, utveckling av vårdval samt forskningsfrågor. Han är också föredragande för patientnämnden.

Politiska uppdrag