Christine Lorne (C)

Titel:
Primärvårdsregionråd
Telefon
08-123 100 00
Postadress
Landstingshuset, Box 30215,
104 25 Stockholm
Kontakta Christine

Ansvarsområde

Primärvårdsregionråd med ansvar för primärvårdsnämnden, folkhälsofrågor, tandvårdsfrågor samt med ansvar för patientnämnden.

Politiska uppdrag