Anna Starbrink (L)

Titel:
Hälso- och sjukvårdsregionråd /Regional Chair for Healthcare
Postadress
Landstingshuset, Rotel II, Box 22550
104 22 Stockholm
Kontakta Anna

Ansvarsområde

Hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, frågor som inte handläggs av annat regionråd inom hälso- och sjukvårdsnämnden, jämställdhet samt de frågor som innovations- och utvecklingsutskottet ansvarar för. Ansvarar för kulturnämnden.

Politiska uppdrag